Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 101 86.139% 92.553% 6.931%
2021 122 90.164% 96.491% 6.557%
2020 103 90.291% 93.939% 3.883%
2019 134 87.313% 92.857% 5.97%
2018 118 88.983% 100% 11.017%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500894 202
  86%
  93%
  7%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2021 2500894 244
  90%
  96%
  7%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2500894 206
  90%
  94%
  4%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2019 2500894 268
  87%
  93%
  6%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 2500894 236
  89%
  100%
  11%
1353 32
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500894 202 5% 4% 44% 34% 7% 7%
1353 64 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2021 2500894 244 5% 9% 47% 30% 3% 7%
1353 48 0% 33% 0% 67% 0% 0%
2020 2500894 206 3% 31% 43% 14% 6% 4%
1353 64 0% 25% 75% 0% 0% 0%
2019 2500894 268 1% 1% 44% 40% 7% 6%
1353 64 0% 25% 50% 25% 0% 0%
2018 2500894 236 1% 15% 33% 40% 0% 11%
1353 32 0% 50% 0% 50% 0% 0%