Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 24 79.167% 79.167% 0%
2021 26 92.308% 92.308% 0%
2020 25 96% 96% 0%
2019 33 90.909% 93.75% 3.03%
2018 22 77.273% 80.952% 4.545%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500894 48
  79%
  79%
  0%
1353 416
  92%
  96%
  4%
2021 2500894 52
  92%
  92%
  0%
1353 288
  83%
  94%
  11%
2020 2500894 50
  96%
  96%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2019 2500894 66
  91%
  94%
  3%
1353 320
  90%
  90%
  0%
2018 2500894 44
  77%
  81%
  5%
1353 464
  100%
  100%
  0%
2017 1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 1353 32
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500894 48 4% 8% 38% 29% 21% 0%
1353 416 0% 4% 54% 35% 4% 4%
2021 2500894 52 0% 12% 50% 31% 8% 0%
1353 288 0% 6% 56% 22% 6% 11%
2020 2500894 50 4% 12% 60% 20% 4% 0%
1353 64 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2019 2500894 66 3% 6% 30% 52% 6% 3%
1353 320 0% 0% 55% 35% 10% 0%
2018 2500894 44 0% 0% 27% 50% 18% 5%
1353 464 0% 0% 66% 34% 0% 0%
2017 1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%