Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 27 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500894 54
  100%
  100%
  0%
1353 80
  80%
  100%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500894 54 0% 7% 70% 22% 0% 0%
1353 80 0% 0% 60% 20% 0% 20%