Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 16 100% 100% 0%
2021 28 100% 100% 0%
2020 28 89.286% 92.593% 3.571%
2019 19 94.737% 94.737% 0%
2018 35 91.429% 91.429% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500894 32
  100%
  100%
  0%
1353 160
  100%
  100%
  0%
2021 2500894 56
  100%
  100%
  0%
1353 384
  92%
  96%
  4%
2020 2500894 56
  89%
  93%
  4%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2019 2500894 38
  95%
  95%
  0%
1353 112
  86%
  86%
  0%
2018 2500894 70
  91%
  91%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500894 32 0% 31% 38% 31% 0% 0%
1353 160 0% 40% 40% 20% 0% 0%
2021 2500894 56 4% 11% 61% 25% 0% 0%
1353 384 0% 4% 63% 25% 4% 4%
2020 2500894 56 0% 7% 39% 36% 7% 4%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500894 38 0% 5% 26% 58% 5% 0%
1353 112 0% 0% 43% 43% 14% 0%
2018 2500894 70 0% 0% 26% 63% 9% 0%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%