Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 50 98% 98% 0%
2021 55 96.364% 100% 3.636%
2020 44 95.455% 97.674% 2.273%
2019 55 98.182% 100% 1.818%
2018 60 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502904 2
  100%
  100%
  0%
2500894 100
  98%
  98%
  0%
1353 368
  96%
  100%
  4%
2021 2500894 110
  96%
  100%
  4%
1355 56
  100%
  100%
  0%
1353 544
  94%
  97%
  3%
2020 2500894 88
  95%
  98%
  2%
1355 56
  100%
  100%
  0%
1353 192
  100%
  100%
  0%
2019 2500894 110
  98%
  100%
  2%
1355 42
  100%
  100%
  0%
1353 160
  90%
  100%
  10%
2018 2500894 120
  100%
  100%
  0%
1355 98
  100%
  100%
  0%
1353 208
  100%
  100%
  0%
2016 1353 48
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502904 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500894 100 0% 8% 66% 24% 2% 0%
1353 368 0% 13% 57% 26% 0% 4%
2021 2500894 110 0% 15% 73% 9% 0% 4%
1355 56 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1353 544 0% 18% 68% 9% 3% 3%
2020 2500894 88 0% 20% 73% 2% 2% 2%
1355 56 0% 0% 75% 25% 0% 0%
1353 192 0% 8% 92% 0% 0% 0%
2019 2500894 110 0% 9% 89% 0% 0% 2%
1355 42 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 160 0% 50% 40% 0% 0% 10%
2018 2500894 120 0% 2% 50% 48% 0% 0%
1355 98 0% 0% 57% 43% 0% 0%
1353 208 0% 8% 54% 38% 0% 0%
2016 1353 48 0% 33% 33% 33% 0% 0%