Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 100 96% 97.959% 2%
2021 73 100% 100% 0%
2020 104 99.038% 100% 0.962%
2019 90 96.667% 96.667% 0%
2018 91 96.703% 100% 3.297%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500894 200
  96%
  98%
  2%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 192
  100%
  100%
  0%
2021 2500894 146
  100%
  100%
  0%
1353 304
  95%
  100%
  5%
2020 2500894 208
  99%
  100%
  1%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2019 2500894 180
  97%
  97%
  0%
1353 176
  82%
  82%
  0%
2018 2500894 182
  97%
  100%
  3%
1353 272
  100%
  100%
  0%
2017 1353 80
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500894 200 3% 6% 56% 31% 2% 2%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 192 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2021 2500894 146 5% 27% 60% 7% 0% 0%
1353 304 5% 53% 37% 0% 0% 5%
2020 2500894 208 3% 25% 63% 8% 0% 1%
1353 96 17% 67% 17% 0% 0% 0%
2019 2500894 180 1% 37% 48% 11% 3% 0%
1353 176 36% 45% 0% 0% 18% 0%
2018 2500894 182 1% 13% 66% 16% 0% 3%
1353 272 18% 24% 35% 24% 0% 0%
2017 1353 80 0% 0% 80% 20% 0% 0%