Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 40 100% 100% 0%
2021 37 91.892% 91.892% 0%
2020 48 97.917% 100% 2.083%
2019 37 94.595% 100% 5.405%
2018 51 98.039% 98.039% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500894 80
  100%
  100%
  0%
1353 112
  86%
  86%
  0%
2021 2500894 74
  92%
  92%
  0%
1353 192
  92%
  100%
  8%
2020 2500894 96
  98%
  100%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500894 74
  95%
  100%
  5%
1353 176
  91%
  91%
  0%
2018 2500894 102
  98%
  98%
  0%
1353 336
  95%
  100%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500894 80 0% 3% 45% 53% 0% 0%
1353 112 0% 0% 29% 57% 14% 0%
2021 2500894 74 0% 5% 30% 54% 8% 0%
1353 192 0% 8% 50% 33% 0% 8%
2020 2500894 96 0% 4% 73% 21% 0% 2%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500894 74 0% 16% 57% 22% 0% 5%
1353 176 0% 0% 64% 27% 9% 0%
2018 2500894 102 0% 2% 73% 24% 2% 0%
1353 336 0% 0% 76% 19% 0% 5%