Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 47 97.872% 100% 2.128%
2021 47 93.617% 100% 6.383%
2020 30 100% 100% 0%
2019 22 100% 100% 0%
2018 14 71.429% 100% 28.571%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500894 94
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500894 94
  94%
  100%
  6%
2020 2500894 60
  100%
  100%
  0%
2019 2500894 44
  100%
  100%
  0%
2018 2500894 28
  71%
  100%
  29%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500894 94 2% 77% 17% 2% 0% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500894 94 2% 74% 13% 4% 0% 6%
2020 2500894 60 3% 73% 17% 7% 0% 0%
2019 2500894 44 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500894 28 0% 71% 0% 0% 0% 29%