Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 5 80% 100% 20%
2021 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500894 10
  80%
  100%
  20%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500894 2
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500894 10 0% 0% 40% 40% 0% 20%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500894 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%