Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 6 100% 100% 0%
2021 11 100% 100% 0%
2020 13 100% 100% 0%
2019 8 100% 100% 0%
2018 7 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500894 12
  100%
  100%
  0%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2021 2500894 22
  100%
  100%
  0%
2020 2500894 26
  100%
  100%
  0%
2019 2500894 16
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500894 14
  100%
  100%
  0%
1353 64
  0%
  0%
  100%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500894 12 0% 17% 67% 17% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500894 22 0% 36% 64% 0% 0% 0%
2020 2500894 26 8% 8% 54% 31% 0% 0%
2019 2500894 16 0% 38% 50% 13% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500894 14 0% 14% 57% 29% 0% 0%
1353 64 0% 0% 0% 0% 0% 100%