Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 18 100% 100% 0%
2021 22 100% 100% 0%
2020 19 100% 100% 0%
2019 10 100% 100% 0%
2018 19 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500894 36
  100%
  100%
  0%
2021 2500894 44
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500894 38
  100%
  100%
  0%
2019 2500894 20
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2500894 38
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500894 36 0% 17% 56% 28% 0% 0%
2021 2500894 44 5% 14% 45% 36% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2020 2500894 38 5% 16% 37% 42% 0% 0%
2019 2500894 20 0% 40% 40% 20% 0% 0%
1353 48 0% 67% 0% 33% 0% 0%
2018 2500894 38 0% 21% 37% 42% 0% 0%
1353 64 0% 25% 75% 0% 0% 0%