Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 107 85.047% 97.849% 13.084%
2021 121 79.339% 90.566% 12.397%
2020 108 81.481% 93.617% 12.963%
2019 128 83.594% 86.29% 3.125%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500894 214
  85%
  98%
  13%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500894 242
  79%
  91%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500894 216
  81%
  94%
  13%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500894 256
  84%
  86%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500894 214 5% 1% 42% 37% 2% 13%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2021 2500894 242 5% 3% 30% 41% 8% 12%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500894 216 5% 6% 44% 26% 6% 13%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2019 2500894 256 2% 5% 49% 27% 13% 3%