Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 39 97.436% 100% 2.564%
2021 24 95.833% 100% 4.167%
2020 10 100% 100% 0%
2019 17 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500894 78
  97%
  100%
  3%
1353 128
  75%
  100%
  25%
2021 2500894 48
  96%
  100%
  4%
1353 224
  79%
  92%
  14%
2020 2500894 20
  100%
  100%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2019 2500894 34
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500894 78 0% 5% 54% 38% 0% 3%
1353 128 0% 0% 50% 25% 0% 25%
2021 2500894 48 0% 0% 58% 38% 0% 4%
1353 224 0% 0% 50% 29% 7% 14%
2020 2500894 20 0% 0% 80% 20% 0% 0%
1353 80 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500894 34 0% 0% 71% 29% 0% 0%
1353 48 0% 67% 33% 0% 0% 0%