Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 54 100% 100% 0%
2021 30 96.667% 96.667% 0%
2020 29 100% 100% 0%
2019 43 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500894 108
  100%
  100%
  0%
1353 304
  95%
  95%
  0%
2021 2500894 60
  97%
  97%
  0%
1353 336
  95%
  100%
  5%
2020 2500894 58
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2019 2500894 86
  100%
  100%
  0%
1353 208
  85%
  100%
  15%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500894 108 2% 19% 63% 17% 0% 0%
1353 304 0% 21% 58% 16% 5% 0%
2021 2500894 60 7% 23% 37% 30% 3% 0%
1353 336 0% 19% 57% 19% 0% 5%
2020 2500894 58 7% 41% 48% 3% 0% 0%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500894 86 7% 26% 53% 14% 0% 0%
1353 208 0% 38% 46% 0% 0% 15%