Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 86 88.372% 92.683% 4.651%
2021 90 76.667% 84.146% 8.889%
2020 88 70.455% 83.784% 15.909%
2019 83 85.542% 91.026% 6.024%
2018 94 78.723% 89.157% 11.702%
2017 89 60.674% 72.973% 16.854%
2016 107 72.897% 89.655% 18.692%
2015 94 67.021% 75% 10.638%
2014 79 64.557% 80.952% 20.253%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501231 184
  58%
  73%
  20%
2501232 86
  88%
  93%
  5%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 96
  67%
  67%
  0%
2021 2501231 161
  59%
  67%
  12%
2501232 90
  77%
  84%
  9%
1353 160
  60%
  86%
  30%
2020 2501231 185
  68%
  79%
  15%
2501232 88
  70%
  84%
  16%
1353 224
  86%
  92%
  7%
2019 2501231 182
  77%
  89%
  14%
2501232 83
  86%
  91%
  6%
1355 28
  0%
  0%
  50%
1353 96
  83%
  100%
  17%
2018 2501231 194
  54%
  65%
  18%
2501232 94
  79%
  89%
  12%
1353 128
  62%
  62%
  0%
2017 2501231 171
  40%
  57%
  29%
2501232 89
  61%
  73%
  17%
1353 80
  80%
  80%
  0%
2016 2501231 184
  57%
  68%
  16%
2501232 107
  73%
  90%
  19%
1353 192
  92%
  92%
  0%
2015 2501231 195
  51%
  61%
  16%
2501232 94
  67%
  75%
  11%
2014 2501231 181
  56%
  72%
  22%
2501232 79
  65%
  81%
  20%
2013 2501231 165
  61%
  68%
  10%
2012 2501231 168
  68%
  81%
  17%
2011 2501231 164
  68%
  83%
  18%
2010 2501231 155
  76%
  94%
  19%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501231 184 3% 1% 12% 42% 22% 20%
2501232 86 5% 2% 13% 69% 7% 5%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 96 0% 0% 50% 17% 33% 0%
2021 2501231 161 2% 2% 23% 32% 29% 12%
2501232 90 3% 2% 11% 60% 14% 9%
1353 160 0% 30% 20% 10% 10% 30%
2020 2501231 185 2% 0% 14% 52% 18% 15%
2501232 88 3% 0% 11% 56% 14% 16%
1353 224 7% 0% 7% 71% 7% 7%
2019 2501231 182 0% 0% 17% 60% 9% 14%
2501232 83 5% 54% 19% 7% 8% 6%
1355 28 0% 0% 0% 0% 50% 50%
1353 96 0% 0% 67% 17% 0% 17%
2018 2501231 194 1% 0% 10% 43% 28% 18%
2501232 94 2% 0% 12% 65% 10% 12%
1353 128 0% 0% 13% 50% 38% 0%
2017 2501231 171 0% 0% 3% 37% 31% 29%
2501232 89 1% 0% 7% 53% 22% 17%
1353 80 0% 0% 0% 80% 20% 0%
2016 2501231 184 3% 3% 18% 32% 27% 16%
2501232 107 0% 3% 23% 47% 8% 19%
1353 192 8% 8% 8% 67% 8% 0%
2015 2501231 195 1% 0% 11% 39% 32% 16%
2501232 94 1% 5% 23% 37% 22% 11%
2014 2501231 181 3% 1% 18% 34% 22% 22%
2501232 79 1% 0% 10% 53% 15% 20%
2013 2501231 165 2% 1% 9% 49% 28% 10%
2012 2501231 168 2% 1% 17% 48% 15% 17%
2011 2501231 164 1% 1% 14% 53% 14% 18%
2010 2501231 155 1% 2% 32% 42% 5% 19%