Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 66 90.909% 92.308% 1.515%
2021 74 86.486% 88.889% 2.703%
2020 69 86.957% 89.552% 2.899%
2019 66 96.97% 98.462% 1.515%
2018 57 91.228% 94.545% 3.509%
2017 74 93.243% 94.521% 1.351%
2016 62 88.71% 88.71% 0%
2015 64 89.062% 90.476% 1.562%
2014 57 84.211% 92.308% 8.772%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501232 66
  91%
  92%
  2%
2021 2501232 74
  86%
  89%
  3%
2020 2501231 1
  0%
  0%
  100%
2501232 69
  87%
  90%
  3%
2019 2501231 3
  100%
  100%
  0%
2501232 66
  97%
  98%
  2%
2018 2501231 90
  90%
  92%
  2%
2501232 57
  91%
  95%
  4%
2017 2501231 104
  88%
  89%
  2%
2501232 74
  93%
  95%
  1%
2016 2501231 121
  90%
  91%
  1%
2501232 62
  89%
  89%
  0%
2015 2501231 96
  81%
  92%
  11%
2501232 64
  89%
  90%
  2%
2014 2501231 131
  91%
  98%
  7%
2501232 57
  84%
  92%
  9%
2013 2501231 112
  89%
  96%
  7%
2012 2501231 109
  83%
  92%
  9%
2011 2501231 107
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501232 66 5% 2% 35% 50% 8% 2%
2021 2501232 74 3% 0% 27% 57% 11% 3%
2020 2501231 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501232 69 4% 1% 23% 58% 10% 3%
2019 2501231 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501232 66 3% 2% 36% 56% 2% 2%
2018 2501231 90 2% 1% 30% 54% 8% 2%
2501232 57 4% 0% 47% 40% 5% 4%
2017 2501231 104 6% 7% 27% 48% 11% 2%
2501232 74 3% 3% 43% 45% 5% 1%
2016 2501231 121 3% 9% 39% 39% 9% 1%
2501232 62 3% 11% 26% 48% 11% 0%
2015 2501231 96 3% 10% 46% 22% 7% 11%
2501232 64 6% 2% 27% 55% 9% 2%
2014 2501231 131 4% 3% 45% 39% 2% 7%
2501232 57 4% 14% 30% 37% 7% 9%
2013 2501231 112 4% 7% 38% 41% 4% 7%
2012 2501231 109 3% 5% 40% 36% 7% 9%
2011 2501231 107 4% 1% 45% 45% 0% 6%