Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 34 88.235% 90.909% 2.941%
2021 31 96.774% 100% 3.226%
2020 37 100% 100% 0%
2019 31 96.774% 96.774% 0%
2018 20 80% 88.889% 10%
2017 31 87.097% 93.103% 6.452%
2016 22 86.364% 100% 13.636%
2015 48 97.917% 97.917% 0%
2014 32 100% 100% 0%
2013 22 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501232 34
  88%
  91%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501232 31
  97%
  100%
  3%
2020 2501232 37
  100%
  100%
  0%
2019 2501232 31
  97%
  97%
  0%
2018 2501232 20
  80%
  89%
  10%
2017 2501232 31
  87%
  93%
  6%
2016 2501232 22
  86%
  100%
  14%
2015 2501232 48
  98%
  98%
  0%
2014 2501232 32
  100%
  100%
  0%
2013 2501232 22
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501232 34 0% 0% 15% 74% 9% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501232 31 0% 0% 61% 35% 0% 3%
2020 2501232 37 0% 3% 30% 68% 0% 0%
2019 2501232 31 3% 0% 32% 61% 3% 0%
2018 2501232 20 0% 0% 15% 65% 10% 10%
2017 2501232 31 0% 0% 29% 58% 6% 6%
2016 2501232 22 0% 0% 5% 82% 0% 14%
2015 2501232 48 2% 0% 29% 67% 2% 0%
2014 2501232 32 0% 0% 34% 66% 0% 0%
2013 2501232 22 0% 0% 14% 86% 0% 0%