Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 29 79.31% 100% 20.69%
2021 29 93.103% 96.429% 3.448%
2020 29 86.207% 100% 13.793%
2019 33 90.909% 93.75% 3.03%
2018 39 97.436% 100% 2.564%
2017 29 96.552% 96.552% 0%
2016 34 88.235% 93.75% 5.882%
2015 40 100% 100% 0%
2014 28 100% 100% 0%
2013 22 86.364% 100% 13.636%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501232 29
  79%
  100%
  21%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501232 29
  93%
  96%
  3%
2020 2501232 29
  86%
  100%
  14%
2019 2501232 33
  91%
  94%
  3%
2018 2501232 39
  97%
  100%
  3%
2017 2501232 29
  97%
  97%
  0%
2016 2501232 34
  88%
  94%
  6%
2015 2501232 40
  100%
  100%
  0%
2014 2501232 28
  100%
  100%
  0%
2013 2501232 22
  86%
  100%
  14%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501232 29 0% 28% 45% 7% 0% 21%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2501232 29 3% 17% 66% 7% 3% 3%
2020 2501232 29 3% 21% 62% 0% 0% 14%
2019 2501232 33 3% 30% 45% 12% 6% 3%
2018 2501232 39 3% 33% 46% 13% 0% 3%
2017 2501232 29 3% 7% 38% 48% 3% 0%
2016 2501232 34 3% 9% 35% 41% 6% 6%
2015 2501232 40 3% 8% 68% 23% 0% 0%
2014 2501232 28 7% 18% 64% 11% 0% 0%
2013 2501232 22 5% 18% 45% 18% 0% 14%