Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 31 96.774% 96.774% 0%
2021 32 96.875% 96.875% 0%
2020 38 100% 100% 0%
2019 35 97.143% 97.143% 0%
2018 38 100% 100% 0%
2017 33 84.848% 87.5% 3.03%
2016 35 100% 100% 0%
2015 34 94.118% 100% 5.882%
2014 30 93.333% 100% 6.667%
2013 23 95.652% 100% 4.348%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501232 31
  97%
  97%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501232 32
  97%
  97%
  0%
2020 2501232 38
  100%
  100%
  0%
2019 2501232 35
  97%
  97%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501232 38
  100%
  100%
  0%
2017 2501232 33
  85%
  88%
  3%
2016 2501232 35
  100%
  100%
  0%
2015 2501232 34
  94%
  100%
  6%
2014 2501232 30
  93%
  100%
  7%
2013 2501232 23
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501232 31 10% 55% 26% 6% 3% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2501232 32 6% 34% 53% 3% 3% 0%
2020 2501232 38 3% 21% 74% 3% 0% 0%
2019 2501232 35 3% 31% 51% 11% 3% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501232 38 3% 47% 24% 26% 0% 0%
2017 2501232 33 6% 24% 27% 24% 12% 3%
2016 2501232 35 6% 20% 23% 51% 0% 0%
2015 2501232 34 9% 21% 62% 3% 0% 6%
2014 2501232 30 3% 3% 73% 13% 0% 7%
2013 2501232 23 0% 35% 52% 9% 0% 4%