Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 15 100% 100% 0%
2021 26 96.154% 100% 3.846%
2020 15 86.667% 100% 13.333%
2019 31 96.774% 100% 3.226%
2018 23 86.957% 100% 13.043%
2017 24 83.333% 95.238% 12.5%
2016 21 80.952% 89.474% 9.524%
2015 28 89.286% 96.154% 7.143%
2014 27 92.593% 100% 7.407%
2013 32 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501232 15
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501232 26
  96%
  100%
  4%
2020 2501232 15
  87%
  100%
  13%
2019 2501232 31
  97%
  100%
  3%
2018 2501232 23
  87%
  100%
  13%
2017 2501232 24
  83%
  95%
  12%
2016 2501232 21
  81%
  89%
  10%
2015 2501232 28
  89%
  96%
  7%
2014 2501232 27
  93%
  100%
  7%
2013 2501232 32
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501232 15 0% 0% 20% 80% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501232 26 0% 0% 27% 69% 0% 4%
2020 2501232 15 0% 0% 47% 40% 0% 13%
2019 2501232 31 0% 0% 45% 52% 0% 3%
2018 2501232 23 0% 4% 30% 52% 0% 13%
2017 2501232 24 0% 0% 21% 63% 4% 13%
2016 2501232 21 0% 0% 24% 57% 10% 10%
2015 2501232 28 0% 0% 25% 64% 4% 7%
2014 2501232 27 0% 4% 15% 74% 0% 7%
2013 2501232 32 0% 6% 72% 22% 0% 0%