Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 70 80% 82.353% 2.857%
2021 76 71.053% 77.143% 7.895%
2020 75 78.667% 83.099% 5.333%
2019 86 87.209% 93.75% 6.977%
2018 117 87.179% 88.696% 1.709%
2017 83 93.976% 97.5% 3.614%
2016 85 65.882% 70% 5.882%
2015 74 58.108% 64.179% 9.459%
2014 85 62.353% 63.855% 2.353%
2013 46 71.739% 71.739% 0%
2012 44 93.182% 95.349% 2.273%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501232 70
  80%
  82%
  3%
2021 2501232 76
  71%
  77%
  8%
2020 2501232 75
  79%
  83%
  5%
2019 2501232 86
  87%
  94%
  7%
2018 2501232 117
  87%
  89%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501232 83
  94%
  98%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501232 85
  66%
  70%
  6%
2015 2501232 74
  58%
  64%
  9%
2014 2501232 85
  62%
  64%
  2%
2013 2501232 46
  72%
  72%
  0%
2012 2501232 44
  93%
  95%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501232 70 3% 0% 16% 60% 17% 3%
2021 2501232 76 3% 0% 12% 57% 21% 8%
2020 2501232 75 4% 0% 23% 52% 16% 5%
2019 2501232 86 2% 0% 20% 65% 6% 7%
2018 2501232 117 2% 0% 26% 60% 11% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501232 83 2% 8% 24% 59% 2% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501232 85 1% 1% 4% 60% 28% 6%
2015 2501232 74 0% 1% 16% 41% 32% 9%
2014 2501232 85 2% 0% 12% 48% 35% 2%
2013 2501232 46 0% 2% 7% 63% 28% 0%
2012 2501232 44 0% 5% 11% 77% 5% 2%