Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 62 90.323% 91.803% 1.613%
2021 66 87.879% 95.082% 7.576%
2020 73 90.411% 90.411% 0%
2019 70 95.714% 95.714% 0%
2018 112 95.536% 99.074% 3.571%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501232 62
  90%
  92%
  2%
2021 2501232 66
  88%
  95%
  8%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 2501232 73
  90%
  90%
  0%
2019 2501232 70
  96%
  96%
  0%
2018 2501232 112
  96%
  99%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501232 62 2% 0% 13% 76% 8% 2%
2021 2501232 66 0% 2% 23% 64% 5% 8%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2501232 73 0% 0% 14% 77% 10% 0%
2019 2501232 70 0% 0% 70% 26% 4% 0%
2018 2501232 112 1% 0% 31% 63% 1% 4%