Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 363 103 65
2022 373 75 65
2021 357 101 65
2020 334 82 65
2019 336 77 65
2018 284 63 65
2017 271 86 65
2016 280 80 65
2015 243 81 65
2014 221 57 65
2013 280 77 65
2012 261 72 65
2011 315 112 65
2010 275 95 65

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 82%
53
5%
3
14%
9
0%
0
0%
0
0%
0
65
2022 70%
45
19%
12
9%
6
0%
0
0%
0
2%
1
64
2021 91%
58
6%
4
3%
2
0%
0
0%
0
0%
0
64
2020 74%
48
12%
8
11%
7
2%
1
2%
1
0%
0
65
2019 79%
53
9%
6
9%
6
1%
1
0%
0
1%
1
67
2018 84%
52
10%
6
6%
4
0%
0
0%
0
0%
0
62
2017 80%
51
11%
7
9%
6
0%
0
0%
0
0%
0
64
2016 75%
49
5%
3
18%
12
0%
0
0%
0
2%
1
65
2015 63%
39
21%
13
13%
8
0%
0
3%
2
0%
0
62
2014 83%
52
11%
7
5%
3
0%
0
2%
1
0%
0
63
2013 75%
50
16%
11
9%
6
0%
0
0%
0
0%
0
67
2012 78%
52
3%
2
15%
10
1%
1
3%
2
0%
0
67
2011 80%
57
11%
8
6%
4
0%
0
3%
2
0%
0
71
2010 73%
49
10%
7
9%
6
1%
1
4%
3
1%
1
67
2009 43%
53
2%
3
49%
60
2%
3
2%
3
0%
0
122