Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2018 1 100% 100% 0%
2016 1 100% 100% 0%
2015 3 100% 100% 0%
2014 1 100% 100% 0%
2012 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501910 1
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2500248 6
  67%
  67%
  0%
2021 2500248 74
  91%
  97%
  7%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2501910 1
  100%
  100%
  0%
2500248 50
  46%
  50%
  8%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2019 2501910 2
  100%
  100%
  0%
2500248 40
  58%
  66%
  12%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2018 2501910 5
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2500248 53
  62%
  75%
  17%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2017 2501910 2
  0%
  0%
  100%
2500248 47
  60%
  76%
  21%
1353 64
  50%
  67%
  25%
2016 2501910 2
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2500248 39
  56%
  79%
  28%
1355 14
  0%
  0%
  100%
1353 128
  88%
  88%
  0%
2015 2501910 7
  100%
  100%
  0%
2501801 3
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2500248 39
  72%
  78%
  8%
2014 2501801 1
  100%
  100%
  0%
2500248 51
  61%
  72%
  16%
2013 2501910 5
  100%
  100%
  0%
2500248 57
  60%
  76%
  21%
2012 2501801 2
  100%
  100%
  0%
2501802 1
  100%
  100%
  0%
2500248 46
  61%
  80%
  24%
4311323 1
  0%
  0%
  100%
2011 2500248 56
  75%
  95%
  21%
2010 2500248 21
  62%
  100%
  38%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501910 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501801 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500248 6 0% 17% 33% 17% 33% 0%
2021 2500248 74 1% 16% 57% 16% 3% 7%
1353 32 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2501910 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500248 50 2% 0% 8% 36% 46% 8%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 2501910 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2500248 40 5% 8% 15% 30% 30% 13%
1353 64 0% 25% 50% 0% 0% 25%
2018 2501910 5 20% 0% 40% 40% 0% 0%
2501801 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501857 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500248 53 4% 2% 28% 28% 21% 17%
1353 80 0% 20% 20% 60% 0% 0%
2017 2501910 2 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500248 47 6% 0% 23% 30% 19% 21%
1353 64 0% 25% 0% 25% 25% 25%
2016 2501910 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501801 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500248 39 5% 8% 23% 21% 15% 28%
1355 14 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 128 0% 0% 50% 38% 13% 0%
2015 2501910 7 14% 29% 43% 14% 0% 0%
2501801 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2501857 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500248 39 0% 0% 5% 67% 21% 8%
2014 2501801 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500248 51 6% 4% 12% 39% 24% 16%
2013 2501910 5 0% 0% 20% 80% 0% 0%
2500248 57 4% 0% 7% 49% 19% 21%
2012 2501801 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501802 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500248 46 2% 0% 15% 43% 15% 24%
4311323 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2011 2500248 56 4% 2% 36% 34% 4% 21%
2010 2500248 21 0% 14% 48% 0% 0% 38%