Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 100% 100% 0%
2020 1 100% 100% 0%
2018 1 100% 100% 0%
2015 5 80% 80% 0%
2014 1 0% 0% 100%
2013 3 66.667% 66.667% 0%
2012 3 66.667% 100% 33.333%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501910 4
  100%
  100%
  0%
2501801 3
  100%
  100%
  0%
2500248 46
  98%
  98%
  0%
1353 144
  100%
  100%
  0%
2021 2501910 1
  0%
  0%
  100%
2500248 40
  78%
  82%
  5%
1353 128
  50%
  67%
  25%
2020 2501910 2
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2500248 33
  85%
  88%
  3%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2019 2501910 4
  100%
  100%
  0%
2500248 31
  94%
  94%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 2501910 3
  33%
  100%
  67%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2501802 1
  100%
  100%
  0%
2500248 36
  75%
  87%
  14%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 2501910 2
  0%
  0%
  50%
2500248 30
  73%
  81%
  10%
1353 96
  67%
  100%
  33%
2016 2501910 3
  67%
  67%
  0%
2500248 15
  87%
  100%
  13%
1353 80
  40%
  100%
  60%
2015 2501910 4
  100%
  100%
  0%
2501801 5
  80%
  80%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2500248 35
  89%
  100%
  11%
2014 2501910 2
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  0%
  0%
  100%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2501802 2
  100%
  100%
  0%
2500248 48
  81%
  91%
  10%
2013 2501801 3
  67%
  67%
  0%
2500248 34
  65%
  81%
  21%
2012 2501801 3
  67%
  100%
  33%
2501802 1
  100%
  100%
  0%
2500248 44
  75%
  87%
  14%
4311323 1
  0%
  0%
  100%
2011 2500248 15
  60%
  100%
  40%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501910 4 25% 0% 50% 25% 0% 0%
2501801 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2500248 46 4% 4% 33% 57% 2% 0%
1353 144 0% 11% 22% 67% 0% 0%
2021 2501910 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500248 40 5% 5% 20% 48% 18% 5%
1353 128 0% 0% 0% 50% 25% 25%
2020 2501910 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501801 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500248 33 3% 9% 27% 45% 12% 3%
1353 64 25% 50% 25% 0% 0% 0%
2019 2501910 4 25% 0% 75% 0% 0% 0%
2500248 31 3% 6% 39% 42% 6% 0%
1353 64 0% 75% 25% 0% 0% 0%
2018 2501910 3 0% 0% 0% 33% 0% 67%
2501801 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501802 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500248 36 6% 11% 25% 33% 11% 14%
1353 48 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2017 2501910 2 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2500248 30 7% 7% 27% 33% 17% 10%
1353 96 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2016 2501910 3 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2500248 15 0% 7% 13% 67% 0% 13%
1353 80 0% 20% 20% 0% 0% 60%
2015 2501910 4 25% 25% 25% 25% 0% 0%
2501801 5 0% 40% 40% 0% 20% 0%
2501857 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500248 35 3% 6% 26% 54% 0% 11%
2014 2501910 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2501801 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501857 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501802 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2500248 48 4% 8% 31% 38% 8% 10%
2013 2501801 3 0% 0% 67% 0% 33% 0%
2500248 34 6% 15% 12% 32% 15% 21%
2012 2501801 3 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2501802 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500248 44 5% 5% 18% 48% 11% 14%
4311323 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2011 2500248 15 0% 7% 27% 27% 0% 40%