Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 100% 100% 0%
2021 1 100% 100% 0%
2018 2 100% 100% 0%
2017 3 100% 100% 0%
2016 2 100% 100% 0%
2015 3 100% 100% 0%
2014 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501902 4
  100%
  100%
  0%
2501801 3
  100%
  100%
  0%
2021 2501902 7
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2500247 1
  100%
  100%
  0%
2019 2501902 7
  100%
  100%
  0%
2500247 8
  88%
  100%
  12%
2018 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501801 2
  100%
  100%
  0%
2501818 1
  0%
  0%
  0%
2500247 12
  75%
  90%
  17%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501902 6
  100%
  100%
  0%
2501792 1
  100%
  100%
  0%
2501801 3
  100%
  100%
  0%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2500247 9
  100%
  100%
  0%
2016 2501902 2
  100%
  100%
  0%
2501801 2
  100%
  100%
  0%
2500247 12
  75%
  100%
  25%
2015 2501902 3
  100%
  100%
  0%
2501792 2
  100%
  100%
  0%
2501801 3
  100%
  100%
  0%
2500247 15
  67%
  77%
  13%
2014 2501902 5
  100%
  100%
  0%
2501792 1
  100%
  100%
  0%
2501801 3
  100%
  100%
  0%
2500247 11
  73%
  80%
  9%
2013 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2500247 18
  100%
  100%
  0%
2012 2500247 27
  81%
  88%
  7%
2011 2500247 7
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501902 4 25% 25% 50% 0% 0% 0%
2501801 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501902 7 0% 14% 57% 29% 0% 0%
2501801 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2501902 7 0% 57% 29% 14% 0% 0%
2500247 8 13% 0% 63% 13% 0% 13%
2018 2501902 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501801 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501818 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2500247 12 0% 8% 58% 8% 8% 17%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2501902 6 17% 0% 67% 17% 0% 0%
2501792 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501801 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501818 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 9 11% 0% 22% 67% 0% 0%
2016 2501902 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501801 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500247 12 0% 0% 33% 42% 0% 25%
2015 2501902 3 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2501792 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2501801 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2500247 15 7% 0% 27% 33% 20% 13%
2014 2501902 5 0% 0% 80% 20% 0% 0%
2501792 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501801 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 11 9% 0% 36% 27% 18% 9%
2013 2501902 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500247 18 0% 17% 50% 33% 0% 0%
2012 2500247 27 4% 0% 48% 30% 11% 7%
2011 2500247 7 14% 14% 43% 29% 0% 0%