Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 1 100% 100% 0%
2017 2 100% 100% 0%
2016 1 100% 100% 0%
2015 1 0% 0% 0%
2014 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501801 1
  100%
  100%
  0%
2021 2501902 1
  0%
  0%
  100%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2020 2500247 2
  50%
  100%
  50%
2019 2501902 2
  50%
  50%
  0%
2500247 8
  88%
  100%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2500247 13
  92%
  92%
  0%
2017 2501902 3
  100%
  100%
  0%
2501801 2
  100%
  100%
  0%
2500247 13
  77%
  91%
  15%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2016 2501801 1
  100%
  100%
  0%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2500247 13
  46%
  60%
  23%
2015 2501801 1
  0%
  0%
  0%
2500247 12
  58%
  70%
  17%
2014 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2500247 12
  92%
  100%
  8%
2013 2500247 19
  89%
  94%
  5%
2012 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2500247 23
  83%
  95%
  13%
2011 2500247 9
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501801 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501902 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501801 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2500247 2 0% 50% 0% 0% 0% 50%
2019 2501902 2 50% 0% 0% 0% 50% 0%
2500247 8 0% 0% 63% 25% 0% 13%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501902 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 13 0% 0% 23% 69% 8% 0%
2017 2501902 3 33% 0% 67% 0% 0% 0%
2501801 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500247 13 0% 8% 15% 54% 8% 15%
1353 32 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2016 2501801 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501818 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500247 13 0% 15% 0% 31% 31% 23%
2015 2501801 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2500247 12 8% 0% 17% 33% 25% 17%
2014 2501902 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501801 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500247 12 8% 17% 17% 50% 0% 8%
2013 2500247 19 0% 5% 21% 63% 5% 5%
2012 2501902 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500247 23 4% 4% 35% 39% 4% 13%
2011 2500247 9 0% 22% 67% 11% 0% 0%