Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 77.78% %
2017 92.31% %
2016 88.37% 100%
2015 66% 0%
2014 64.29% 48%
2013 83.1% 33.33%
2012 78.95% 70.27%
2011 68.29% 68.33%
2010 46.43% 46.43%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats