Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 24 100% 100% 0%
2021 22 95.455% 100% 4.545%
2020 20 100% 100% 0%
2019 24 100% 100% 0%
2018 23 100% 100% 0%
2017 31 100% 100% 0%
2016 34 97.059% 97.059% 0%
2015 48 100% 100% 0%
2014 41 100% 100% 0%
2013 24 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501922 24
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2501922 22
  95%
  100%
  5%
2020 2501922 20
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501922 24
  100%
  100%
  0%
2018 2501922 23
  100%
  100%
  0%
2017 2501922 31
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501922 34
  97%
  97%
  0%
1353 64
  50%
  100%
  50%
2015 2501922 48
  100%
  100%
  0%
2014 2501922 41
  100%
  100%
  0%
2013 2501922 24
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501922 24 4% 8% 75% 13% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2501922 22 5% 5% 86% 0% 0% 5%
2020 2501922 20 5% 15% 70% 10% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501922 24 0% 0% 63% 38% 0% 0%
2018 2501922 23 4% 0% 70% 26% 0% 0%
2017 2501922 31 3% 0% 77% 19% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501922 34 3% 3% 59% 32% 3% 0%
1353 64 0% 0% 25% 25% 0% 50%
2015 2501922 48 4% 13% 81% 2% 0% 0%
2014 2501922 41 5% 20% 68% 7% 0% 0%
2013 2501922 24 4% 42% 46% 8% 0% 0%