Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 13 100% 100% 0%
2021 7 100% 100% 0%
2020 10 100% 100% 0%
2019 15 100% 100% 0%
2018 9 66.667% 100% 33.333%
2017 12 91.667% 100% 8.333%
2016 12 91.667% 100% 8.333%
2015 20 95% 100% 5%
2014 38 100% 100% 0%
2013 16 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501922 13
  100%
  100%
  0%
2021 2501922 7
  100%
  100%
  0%
2020 2501922 10
  100%
  100%
  0%
2019 2501922 15
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501922 9
  67%
  100%
  33%
2017 2501922 12
  92%
  100%
  8%
2016 2501922 12
  92%
  100%
  8%
2015 2501922 20
  95%
  100%
  5%
2014 2501922 38
  100%
  100%
  0%
2013 2501922 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501922 13 8% 23% 62% 8% 0% 0%
2021 2501922 7 0% 43% 43% 14% 0% 0%
2020 2501922 10 10% 50% 40% 0% 0% 0%
2019 2501922 15 7% 33% 60% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501922 9 11% 22% 33% 0% 0% 33%
2017 2501922 12 8% 33% 42% 8% 0% 8%
2016 2501922 12 8% 33% 33% 17% 0% 8%
2015 2501922 20 5% 20% 55% 15% 0% 5%
2014 2501922 38 8% 16% 42% 34% 0% 0%
2013 2501922 16 6% 44% 50% 0% 0% 0%