Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 52 84.615% 88% 3.846%
2021 70 80% 83.582% 4.286%
2020 50 86% 87.755% 2%
2019 61 96.721% 96.721% 0%
2018 65 87.692% 89.062% 1.538%
2017 67 80.597% 80.597% 0%
2016 60 90% 91.525% 1.667%
2015 78 94.872% 94.872% 0%
2014 82 93.902% 93.902% 0%
2013 63 79.365% 79.365% 0%
2012 51 98.039% 98.039% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504022 2
  100%
  100%
  0%
2501922 52
  85%
  88%
  4%
2021 2501922 70
  80%
  84%
  4%
2020 2501922 50
  86%
  88%
  2%
2019 2501922 61
  97%
  97%
  0%
2018 2501922 65
  88%
  89%
  2%
2017 2501922 67
  81%
  81%
  0%
2016 2501922 60
  90%
  92%
  2%
2015 2501922 78
  95%
  95%
  0%
2014 2501922 82
  94%
  94%
  0%
2013 2501922 63
  79%
  79%
  0%
2012 2501922 51
  98%
  98%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504022 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501922 52 2% 0% 33% 50% 12% 4%
2021 2501922 70 1% 0% 47% 31% 16% 4%
2020 2501922 50 4% 0% 44% 38% 12% 2%
2019 2501922 61 5% 21% 66% 5% 3% 0%
2018 2501922 65 5% 5% 54% 25% 11% 2%
2017 2501922 67 1% 0% 40% 39% 19% 0%
2016 2501922 60 5% 5% 55% 25% 8% 2%
2015 2501922 78 4% 5% 55% 31% 5% 0%
2014 2501922 82 4% 4% 52% 34% 6% 0%
2013 2501922 63 5% 5% 43% 27% 21% 0%
2012 2501922 51 6% 0% 61% 31% 2% 0%