Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 69 85.507% 88.06% 2.899%
2021 67 83.582% 83.582% 0%
2020 74 82.432% 88.406% 6.757%
2019 75 89.333% 98.529% 9.333%
2018 74 74.324% 87.302% 14.865%
2017 69 85.507% 92.188% 7.246%
2016 68 89.706% 96.825% 7.353%
2015 71 90.141% 98.462% 8.451%
2014 73 90.411% 95.652% 5.479%
2013 83 95.181% 100% 4.819%
2012 87 94.253% 100% 5.747%
2011 84 85.714% 92.308% 7.143%
2010 66 90.909% 96.774% 6.061%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501922 69
  86%
  88%
  3%
2021 2501922 67
  84%
  84%
  0%
2020 2501922 74
  82%
  88%
  7%
2019 2501922 75
  89%
  99%
  9%
2018 2501922 74
  74%
  87%
  15%
2017 2501922 69
  86%
  92%
  7%
2016 2501922 68
  90%
  97%
  7%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2501922 71
  90%
  98%
  8%
2014 2501922 73
  90%
  96%
  5%
2013 2501922 83
  95%
  100%
  5%
2012 2501922 87
  94%
  100%
  6%
2011 2501922 84
  86%
  92%
  7%
2010 2501922 66
  91%
  97%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501922 69 1% 0% 38% 46% 12% 3%
2021 2501922 67 0% 0% 37% 46% 16% 0%
2020 2501922 74 4% 0% 35% 43% 11% 7%
2019 2501922 75 1% 7% 69% 12% 1% 9%
2018 2501922 74 1% 0% 34% 39% 11% 15%
2017 2501922 69 6% 3% 57% 20% 7% 7%
2016 2501922 68 6% 4% 44% 35% 3% 7%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2501922 71 1% 0% 11% 77% 1% 8%
2014 2501922 73 1% 1% 40% 48% 4% 5%
2013 2501922 83 5% 0% 36% 54% 0% 5%
2012 2501922 87 3% 3% 38% 49% 0% 6%
2011 2501922 84 0% 0% 27% 58% 7% 7%
2010 2501922 66 5% 0% 41% 45% 3% 6%