Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 52 84.615% 88% 3.846%
2021 68 94.118% 94.118% 0%
2020 46 89.13% 91.111% 2.174%
2019 57 94.737% 94.737% 0%
2018 62 95.161% 95.161% 0%
2017 59 100% 100% 0%
2016 58 96.552% 98.246% 1.724%
2015 79 94.937% 94.937% 0%
2014 70 98.571% 98.571% 0%
2013 69 95.652% 97.059% 1.449%
2012 49 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501922 52
  85%
  88%
  4%
2021 2501922 68
  94%
  94%
  0%
2020 2501922 46
  89%
  91%
  2%
2019 2501922 57
  95%
  95%
  0%
2018 2501922 62
  95%
  95%
  0%
2017 2501922 59
  100%
  100%
  0%
2016 2501922 58
  97%
  98%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501922 79
  95%
  95%
  0%
2014 2501922 70
  99%
  99%
  0%
2013 2501922 69
  96%
  97%
  1%
2012 2501922 49
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501922 52 4% 0% 19% 62% 12% 4%
2021 2501922 68 3% 0% 41% 50% 6% 0%
2020 2501922 46 4% 13% 39% 33% 9% 2%
2019 2501922 57 4% 5% 68% 18% 5% 0%
2018 2501922 62 5% 5% 42% 44% 5% 0%
2017 2501922 59 3% 0% 71% 25% 0% 0%
2016 2501922 58 5% 3% 66% 22% 2% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501922 79 1% 11% 37% 46% 5% 0%
2014 2501922 70 6% 13% 49% 31% 1% 0%
2013 2501922 69 6% 10% 45% 35% 3% 1%
2012 2501922 49 6% 18% 63% 12% 0% 0%