Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 61 93.443% 93.443% 0%
2021 61 86.885% 88.333% 1.639%
2020 64 95.312% 95.312% 0%
2019 51 94.118% 94.118% 0%
2018 57 96.491% 96.491% 0%
2017 61 96.721% 96.721% 0%
2016 63 98.413% 100% 1.587%
2015 65 92.308% 100% 7.692%
2014 83 89.157% 94.872% 6.024%
2013 79 92.405% 94.805% 2.532%
2012 76 88.158% 89.333% 1.316%
2011 58 93.103% 100% 6.897%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501922 61
  93%
  93%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2501922 61
  87%
  88%
  2%
2020 2501922 64
  95%
  95%
  0%
2019 2501922 51
  94%
  94%
  0%
2018 2501922 57
  96%
  96%
  0%
2017 2501922 61
  97%
  97%
  0%
2016 2501922 63
  98%
  100%
  2%
2015 2501922 65
  92%
  100%
  8%
2014 2501922 83
  89%
  95%
  6%
2013 2501922 79
  92%
  95%
  3%
2012 2501922 76
  88%
  89%
  1%
2011 2501922 58
  93%
  100%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501922 61 5% 0% 30% 59% 7% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2501922 61 5% 3% 41% 36% 11% 2%
2020 2501922 64 5% 11% 59% 20% 5% 0%
2019 2501922 51 6% 2% 45% 41% 6% 0%
2018 2501922 57 5% 12% 60% 19% 4% 0%
2017 2501922 61 5% 18% 62% 11% 3% 0%
2016 2501922 63 5% 22% 51% 21% 0% 2%
2015 2501922 65 5% 26% 45% 17% 0% 8%
2014 2501922 83 2% 5% 63% 19% 5% 6%
2013 2501922 79 5% 29% 47% 11% 5% 3%
2012 2501922 76 4% 11% 34% 39% 11% 1%
2011 2501922 58 5% 28% 43% 17% 0% 7%