Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 67 70.149% 70.149% 0%
2021 54 72.222% 81.25% 11.111%
2020 64 96.875% 96.875% 0%
2019 54 100% 100% 0%
2018 55 96.364% 96.364% 0%
2017 57 96.491% 98.214% 1.754%
2016 65 95.385% 96.875% 1.538%
2015 60 91.667% 96.491% 5%
2014 86 96.512% 100% 3.488%
2013 75 93.333% 94.595% 1.333%
2012 83 85.542% 86.585% 1.205%
2011 58 75.862% 80% 5.172%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501922 67
  70%
  70%
  0%
2021 2501922 54
  72%
  81%
  11%
2020 2501922 64
  97%
  97%
  0%
2019 2501922 54
  100%
  100%
  0%
2018 2501922 55
  96%
  96%
  0%
2017 2501922 57
  96%
  98%
  2%
2016 2501922 65
  95%
  97%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501922 60
  92%
  96%
  5%
2014 2501922 86
  97%
  100%
  3%
2013 2501922 75
  93%
  95%
  1%
2012 2501922 83
  86%
  87%
  1%
2011 2501922 58
  76%
  80%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501922 67 0% 1% 13% 55% 30% 0%
2021 2501922 54 2% 0% 20% 50% 17% 11%
2020 2501922 64 3% 3% 47% 44% 3% 0%
2019 2501922 54 6% 0% 67% 28% 0% 0%
2018 2501922 55 4% 4% 31% 58% 4% 0%
2017 2501922 57 5% 4% 40% 47% 2% 2%
2016 2501922 65 3% 8% 40% 45% 3% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501922 60 5% 18% 50% 18% 3% 5%
2014 2501922 86 6% 7% 53% 30% 0% 3%
2013 2501922 75 4% 15% 57% 17% 5% 1%
2012 2501922 83 2% 0% 27% 57% 13% 1%
2011 2501922 58 3% 3% 45% 24% 19% 5%