Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 61 81.967% 89.286% 8.197%
2021 62 85.484% 94.643% 9.677%
2020 52 92.308% 94.118% 1.923%
2019 60 91.667% 94.828% 3.333%
2018 60 93.333% 96.552% 3.333%
2017 68 95.588% 98.485% 2.941%
2016 64 89.062% 93.443% 4.688%
2015 90 92.222% 98.81% 6.667%
2014 75 81.333% 91.045% 10.667%
2013 70 88.571% 95.385% 7.143%
2012 50 88% 93.617% 6%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501922 61
  82%
  89%
  8%
2021 2501922 62
  85%
  95%
  10%
2020 2501922 52
  92%
  94%
  2%
2019 2501922 60
  92%
  95%
  3%
2018 2501922 60
  93%
  97%
  3%
2017 2501922 68
  96%
  98%
  3%
2016 2501922 64
  89%
  93%
  5%
2015 2501922 90
  92%
  99%
  7%
4314939 3
  67%
  67%
  0%
2014 2501922 75
  81%
  91%
  11%
4314939 2
  100%
  100%
  0%
2013 2501922 70
  89%
  95%
  7%
2012 2501922 50
  88%
  94%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501922 61 0% 0% 23% 59% 10% 8%
2021 2501922 62 5% 0% 23% 58% 5% 10%
2020 2501922 52 6% 4% 29% 54% 6% 2%
2019 2501922 60 5% 0% 43% 43% 5% 3%
2018 2501922 60 5% 5% 37% 47% 3% 3%
2017 2501922 68 4% 0% 47% 44% 1% 3%
2016 2501922 64 5% 2% 44% 39% 6% 5%
2015 2501922 90 3% 2% 40% 47% 1% 7%
4314939 3 0% 0% 67% 0% 33% 0%
2014 2501922 75 5% 1% 40% 35% 8% 11%
4314939 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2501922 70 4% 7% 31% 46% 4% 7%
2012 2501922 50 4% 0% 40% 44% 6% 6%