Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 60 73.333% 75.862% 3.333%
2021 83 77.108% 80% 3.614%
2020 65 56.923% 60.656% 6.154%
2019 69 84.058% 86.567% 2.899%
2018 71 70.423% 73.529% 4.225%
2017 82 82.927% 85% 2.439%
2016 72 66.667% 76.19% 12.5%
2015 95 84.211% 89.888% 6.316%
2014 78 71.795% 71.795% 0%
2013 76 80.263% 85.915% 6.579%
2012 48 72.917% 72.917% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501922 60
  73%
  76%
  3%
2021 2501922 83
  77%
  80%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2501922 65
  57%
  61%
  6%
2019 2501922 69
  84%
  87%
  3%
2018 2501922 71
  70%
  74%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 2501922 82
  83%
  85%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501922 72
  67%
  76%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501922 95
  84%
  90%
  6%
2014 2501922 78
  72%
  72%
  0%
2013 2501922 76
  80%
  86%
  7%
2012 2501922 48
  73%
  73%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501922 60 3% 0% 12% 53% 23% 3%
2021 2501922 83 2% 1% 13% 55% 19% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2501922 65 2% 0% 3% 48% 37% 6%
2019 2501922 69 1% 1% 12% 67% 13% 3%
2018 2501922 71 4% 1% 11% 46% 25% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2501922 82 1% 2% 7% 67% 15% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501922 72 0% 3% 7% 57% 21% 13%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501922 95 4% 5% 12% 63% 9% 6%
2014 2501922 78 1% 3% 21% 47% 28% 0%
2013 2501922 76 0% 3% 12% 66% 13% 7%
2012 2501922 48 0% 0% 13% 60% 27% 0%