Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 57 87.719% 90.909% 3.509%
2021 62 85.484% 88.333% 3.226%
2020 46 91.304% 91.304% 0%
2019 63 98.413% 98.413% 0%
2018 60 93.333% 94.915% 1.667%
2017 64 89.062% 89.062% 0%
2016 58 94.828% 94.828% 0%
2015 83 96.386% 97.561% 1.205%
2014 73 91.781% 91.781% 0%
2013 64 93.75% 95.238% 1.562%
2012 50 96% 96% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501922 57
  88%
  91%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2501922 62
  85%
  88%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 2501922 46
  91%
  91%
  0%
2019 2501922 63
  98%
  98%
  0%
2018 2501922 60
  93%
  95%
  2%
2017 2501922 64
  89%
  89%
  0%
2016 2501922 58
  95%
  95%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2015 2501922 83
  96%
  98%
  1%
2014 2501922 73
  92%
  92%
  0%
2013 2501922 64
  94%
  95%
  2%
2012 2501922 50
  96%
  96%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501922 57 5% 7% 70% 5% 9% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2501922 62 5% 8% 60% 13% 11% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2501922 46 2% 15% 63% 11% 9% 0%
2019 2501922 63 5% 51% 41% 2% 2% 0%
2018 2501922 60 5% 5% 48% 35% 5% 2%
2017 2501922 64 6% 13% 61% 9% 11% 0%
2016 2501922 58 3% 21% 66% 5% 5% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2015 2501922 83 4% 5% 66% 22% 2% 1%
2014 2501922 73 5% 5% 58% 23% 8% 0%
2013 2501922 64 5% 19% 59% 11% 5% 2%
2012 2501922 50 6% 12% 68% 10% 4% 0%