Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 42 100% 100% 0%
2021 33 100% 100% 0%
2020 25 100% 100% 0%
2019 21 100% 100% 0%
2018 3 100% 100% 0%
2017 10 100% 100% 0%
2016 26 100% 100% 0%
2015 21 100% 100% 0%
2014 38 97.368% 100% 2.632%
2013 12 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504022 1
  100%
  100%
  0%
2501922 42
  100%
  100%
  0%
2021 2501922 33
  100%
  100%
  0%
2020 2501922 25
  100%
  100%
  0%
2019 2501922 21
  100%
  100%
  0%
2018 2501922 3
  100%
  100%
  0%
2017 2501922 10
  100%
  100%
  0%
2016 2501922 26
  100%
  100%
  0%
2015 2501922 21
  100%
  100%
  0%
2014 2501922 38
  97%
  100%
  3%
2013 2501922 12
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504022 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501922 42 5% 38% 57% 0% 0% 0%
2021 2501922 33 6% 24% 70% 0% 0% 0%
2020 2501922 25 8% 40% 52% 0% 0% 0%
2019 2501922 21 5% 95% 0% 0% 0% 0%
2018 2501922 3 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2017 2501922 10 10% 90% 0% 0% 0% 0%
2016 2501922 26 4% 19% 73% 4% 0% 0%
2015 2501922 21 0% 33% 48% 19% 0% 0%
2014 2501922 38 0% 8% 79% 11% 0% 3%
2013 2501922 12 0% 17% 83% 0% 0% 0%