Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 65 90.769% 100% 9.231%
2021 65 95.385% 100% 4.615%
2020 78 85.897% 100% 14.103%
2019 71 84.507% 95.238% 11.268%
2018 68 80.882% 100% 19.118%
2017 67 95.522% 100% 4.478%
2016 69 92.754% 100% 7.246%
2015 71 92.958% 100% 7.042%
2014 74 91.892% 98.551% 6.757%
2013 84 95.238% 100% 4.762%
2012 81 91.358% 100% 8.642%
2011 82 95.122% 100% 4.878%
2010 68 91.176% 100% 8.824%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504022 1
  100%
  100%
  0%
2501922 65
  91%
  100%
  9%
2021 2501922 65
  95%
  100%
  5%
2020 2501922 78
  86%
  100%
  14%
2019 2501922 71
  85%
  95%
  11%
2018 2501922 68
  81%
  100%
  19%
4314939 1
  100%
  100%
  0%
2017 2501922 67
  96%
  100%
  4%
2016 2501922 69
  93%
  100%
  7%
2015 2501922 71
  93%
  100%
  7%
2014 2501922 74
  92%
  99%
  7%
2013 2501922 84
  95%
  100%
  5%
2012 2501922 81
  91%
  100%
  9%
2011 2501922 82
  95%
  100%
  5%
2010 2501922 68
  91%
  100%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504022 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501922 65 5% 12% 69% 5% 0% 9%
2021 2501922 65 5% 14% 68% 9% 0% 5%
2020 2501922 78 5% 0% 50% 31% 0% 14%
2019 2501922 71 1% 3% 38% 42% 4% 11%
2018 2501922 68 4% 3% 53% 21% 0% 19%
4314939 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2501922 67 4% 16% 67% 7% 0% 4%
2016 2501922 69 4% 4% 59% 25% 0% 7%
2015 2501922 71 6% 7% 66% 14% 0% 7%
2014 2501922 74 5% 18% 51% 18% 1% 7%
2013 2501922 84 5% 23% 65% 2% 0% 5%
2012 2501922 81 6% 21% 62% 2% 0% 9%
2011 2501922 82 4% 18% 56% 17% 0% 5%
2010 2501922 68 6% 32% 46% 7% 0% 9%