Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 13 84.615% 84.615% 0%
2021 7 71.429% 100% 28.571%
2020 8 100% 100% 0%
2019 12 83.333% 100% 16.667%
2018 12 100% 100% 0%
2017 14 100% 100% 0%
2016 9 88.889% 100% 11.111%
2015 22 81.818% 94.737% 13.636%
2014 15 86.667% 86.667% 0%
2013 11 81.818% 100% 18.182%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501922 13
  85%
  85%
  0%
2021 2501922 7
  71%
  100%
  29%
2020 2501922 8
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2019 2501922 12
  83%
  100%
  17%
2018 2501922 12
  100%
  100%
  0%
2017 2501922 14
  100%
  100%
  0%
2016 2501922 9
  89%
  100%
  11%
2015 2501922 22
  82%
  95%
  14%
2014 2501922 15
  87%
  87%
  0%
2013 2501922 11
  82%
  100%
  18%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501922 13 8% 8% 54% 15% 15% 0%
2021 2501922 7 0% 0% 29% 43% 0% 29%
2020 2501922 8 13% 13% 38% 38% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 2501922 12 8% 8% 67% 0% 0% 17%
2018 2501922 12 8% 0% 83% 8% 0% 0%
2017 2501922 14 7% 7% 57% 29% 0% 0%
2016 2501922 9 11% 0% 56% 22% 0% 11%
2015 2501922 22 5% 5% 27% 45% 5% 14%
2014 2501922 15 13% 7% 20% 47% 13% 0%
2013 2501922 11 9% 18% 36% 18% 0% 18%