Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 9 77.778% 87.5% 11.111%
2021 12 33.333% 66.667% 50%
2020 21 71.429% 78.947% 9.524%
2019 13 84.615% 91.667% 7.692%
2018 17 64.706% 73.333% 11.765%
2017 19 52.632% 83.333% 36.842%
2016 19 73.684% 82.353% 10.526%
2015 15 53.333% 72.727% 26.667%
2014 30 70% 72.414% 3.333%
2013 19 94.737% 100% 5.263%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501922 9
  78%
  88%
  11%
2021 2501922 12
  33%
  67%
  50%
2020 2501922 21
  71%
  79%
  10%
2019 2501922 13
  85%
  92%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501922 17
  65%
  73%
  12%
2017 2501922 19
  53%
  83%
  37%
2016 2501922 19
  74%
  82%
  11%
2015 2501922 15
  53%
  73%
  27%
2014 2501922 30
  70%
  72%
  3%
2013 2501922 19
  95%
  100%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501922 9 11% 33% 11% 11% 11% 11%
2021 2501922 12 8% 0% 0% 25% 17% 50%
2020 2501922 21 5% 5% 29% 29% 19% 10%
2019 2501922 13 8% 0% 46% 31% 8% 8%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501922 17 0% 12% 12% 41% 24% 12%
2017 2501922 19 0% 16% 16% 16% 11% 37%
2016 2501922 19 5% 5% 42% 21% 16% 11%
2015 2501922 15 7% 7% 13% 27% 20% 27%
2014 2501922 30 0% 13% 27% 30% 27% 3%
2013 2501922 19 5% 5% 68% 16% 0% 5%