Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 65 90.769% 92.188% 1.538%
2021 44 81.818% 87.805% 6.818%
2020 62 95.161% 96.721% 1.613%
2019 55 94.545% 96.296% 1.818%
2018 64 95.312% 96.825% 1.562%
2017 58 94.828% 94.828% 0%
2016 81 97.531% 97.531% 0%
2015 68 94.118% 94.118% 0%
2014 68 89.706% 91.045% 1.471%
2013 46 93.478% 95.556% 2.174%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501922 65
  91%
  92%
  2%
2021 2501922 44
  82%
  88%
  7%
2020 2501922 62
  95%
  97%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501922 55
  95%
  96%
  2%
2018 2501922 64
  95%
  97%
  2%
2017 2501922 58
  95%
  95%
  0%
2016 2501922 81
  98%
  98%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501922 68
  94%
  94%
  0%
2014 2501922 68
  90%
  91%
  1%
2013 2501922 46
  93%
  96%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501922 65 5% 17% 46% 23% 8% 2%
2021 2501922 44 2% 5% 34% 39% 11% 7%
2020 2501922 62 0% 3% 56% 34% 3% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501922 55 4% 0% 47% 44% 4% 2%
2018 2501922 64 0% 3% 42% 50% 3% 2%
2017 2501922 58 2% 2% 50% 40% 5% 0%
2016 2501922 81 1% 5% 31% 60% 2% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501922 68 0% 1% 38% 54% 6% 0%
2014 2501922 68 0% 3% 38% 49% 9% 1%
2013 2501922 46 2% 2% 59% 30% 4% 2%