Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 62 69.355% 71.667% 3.226%
2021 71 78.873% 82.353% 4.225%
2020 57 77.193% 77.193% 0%
2019 69 84.058% 84.058% 0%
2018 72 80.556% 80.556% 0%
2017 74 79.73% 79.73% 0%
2016 68 77.941% 80.303% 2.941%
2015 93 89.247% 90.217% 1.075%
2014 77 76.623% 76.623% 0%
2013 78 78.205% 79.221% 1.282%
2012 52 76.923% 80% 3.846%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501922 62
  69%
  72%
  3%
2021 2501922 71
  79%
  82%
  4%
2020 2501922 57
  77%
  77%
  0%
2019 2501922 69
  84%
  84%
  0%
2018 2501922 72
  81%
  81%
  0%
2017 2501922 74
  80%
  80%
  0%
2016 2501922 68
  78%
  80%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501922 93
  89%
  90%
  1%
2014 2501922 77
  77%
  77%
  0%
2013 2501922 78
  78%
  79%
  1%
2012 2501922 52
  77%
  80%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501922 62 3% 0% 10% 56% 27% 3%
2021 2501922 71 1% 1% 21% 55% 17% 4%
2020 2501922 57 2% 0% 28% 46% 23% 0%
2019 2501922 69 3% 0% 33% 48% 16% 0%
2018 2501922 72 0% 0% 19% 61% 19% 0%
2017 2501922 74 0% 0% 31% 47% 20% 0%
2016 2501922 68 1% 0% 24% 53% 19% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501922 93 2% 1% 40% 46% 10% 1%
2014 2501922 77 0% 0% 25% 52% 23% 0%
2013 2501922 78 3% 1% 24% 50% 21% 1%
2012 2501922 52 2% 4% 40% 31% 19% 4%