Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 67 88.06% 95.161% 7.463%
2021 45 84.444% 86.364% 2.222%
2020 58 91.379% 96.364% 5.172%
2019 58 100% 100% 0%
2018 65 90.769% 90.769% 0%
2017 65 93.846% 96.825% 3.077%
2016 85 90.588% 95.062% 4.706%
2015 72 80.556% 82.857% 2.778%
2014 66 84.848% 91.803% 7.576%
2013 43 88.372% 88.372% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501922 67
  88%
  95%
  7%
2021 2501922 45
  84%
  86%
  2%
2020 2501922 58
  91%
  96%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2019 2501922 58
  100%
  100%
  0%
2018 2501922 65
  91%
  91%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501922 65
  94%
  97%
  3%
2016 2501922 85
  91%
  95%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2501922 72
  81%
  83%
  3%
2014 2501922 66
  85%
  92%
  8%
2013 2501922 43
  88%
  88%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501922 67 4% 1% 39% 43% 4% 7%
2021 2501922 45 2% 4% 44% 33% 13% 2%
2020 2501922 58 2% 3% 47% 36% 3% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 2501922 58 0% 3% 33% 60% 0% 0%
2018 2501922 65 2% 0% 31% 58% 9% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2501922 65 2% 2% 40% 48% 3% 3%
2016 2501922 85 1% 1% 42% 46% 5% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2501922 72 3% 6% 32% 40% 17% 3%
2014 2501922 66 5% 3% 29% 48% 8% 8%
2013 2501922 43 2% 7% 40% 40% 12% 0%