Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 62 77.419% 80% 3.226%
2021 65 78.462% 86.441% 9.231%
2020 50 78% 78% 0%
2019 67 97.015% 100% 2.985%
2018 65 81.538% 89.831% 9.231%
2017 69 82.609% 89.062% 7.246%
2016 65 87.692% 95% 7.692%
2015 80 95% 97.436% 2.5%
2014 79 89.873% 95.946% 6.329%
2013 69 84.058% 93.548% 10.145%
2012 48 87.5% 93.333% 6.25%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501922 62
  77%
  80%
  3%
2021 2501922 65
  78%
  86%
  9%
2020 2501922 50
  78%
  78%
  0%
2019 2501922 67
  97%
  100%
  3%
2018 2501922 65
  82%
  90%
  9%
2017 2501922 69
  83%
  89%
  7%
2016 2501922 65
  88%
  95%
  8%
2015 2501922 80
  95%
  97%
  2%
2014 2501922 79
  90%
  96%
  6%
2013 2501922 69
  84%
  94%
  10%
4311313 2
  100%
  100%
  0%
2012 2501922 48
  88%
  93%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501922 62 0% 0% 34% 44% 19% 3%
2021 2501922 65 5% 3% 28% 43% 12% 9%
2020 2501922 50 4% 2% 30% 42% 22% 0%
2019 2501922 67 4% 10% 55% 27% 0% 3%
2018 2501922 65 2% 3% 25% 52% 9% 9%
2017 2501922 69 4% 1% 33% 43% 10% 7%
2016 2501922 65 5% 0% 15% 68% 5% 8%
2015 2501922 80 3% 3% 39% 51% 3% 3%
2014 2501922 79 4% 3% 29% 54% 4% 6%
2013 2501922 69 4% 4% 23% 52% 6% 10%
4311313 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2012 2501922 48 4% 4% 29% 50% 6% 6%