Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 73 91.781% 97.101% 5.479%
2021 72 83.333% 85.714% 2.778%
2020 77 77.922% 83.333% 6.494%
2019 76 84.211% 85.333% 1.316%
2018 70 81.429% 85.075% 4.286%
2017 76 94.737% 97.297% 2.632%
2016 68 83.824% 83.824% 0%
2015 73 93.151% 94.444% 1.37%
2014 71 88.732% 90% 1.408%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501922 73
  92%
  97%
  5%
2021 2501922 72
  83%
  86%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2501922 77
  78%
  83%
  6%
2019 2501922 76
  84%
  85%
  1%
2018 2501922 70
  81%
  85%
  4%
2017 2501922 76
  95%
  97%
  3%
2016 2501922 68
  84%
  84%
  0%
2015 2501922 73
  93%
  94%
  1%
2014 2501922 71
  89%
  90%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501922 73 3% 0% 29% 60% 3% 5%
2021 2501922 72 1% 1% 32% 49% 14% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2501922 77 4% 0% 22% 52% 16% 6%
2019 2501922 76 3% 0% 25% 57% 14% 1%
2018 2501922 70 6% 0% 26% 50% 14% 4%
2017 2501922 76 5% 3% 34% 53% 3% 3%
2016 2501922 68 3% 0% 19% 62% 16% 0%
2015 2501922 73 1% 0% 42% 49% 5% 1%
2014 2501922 71 1% 1% 41% 45% 10% 1%