Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 4 100% 100% 0%
2021 1 100% 100% 0%
2020 10 100% 100% 0%
2019 5 100% 100% 0%
2018 6 100% 100% 0%
2017 3 100% 100% 0%
2016 6 83.3333333333333333333333333333333333333300% 100% 16.6666666666666666666666666666666666666700%
2015 7 71.4285714285714285714285714285714285714300% 100% 28.5714285714285714285714285714285714285700%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501922 4
  100%
  100%
  0%
2021 2501922 1
  100%
  100%
  0%
2020 2501922 10
  100%
  100%
  0%
2019 2501922 5
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501922 6
  100%
  100%
  0%
2017 2501922 3
  100%
  100%
  0%
2016 2501922 6
  83.3333333333333333333333333333333333333300%
  100%
  16.6666666666666666666666666666666666666700%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501922 7
  71.4285714285714285714285714285714285714300%
  100%
  28.5714285714285714285714285714285714285700%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501922 4 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2021 2501922 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2501922 10 10% 0% 20% 70% 0% 0%
2019 2501922 5 0% 0% 40% 60% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501922 6 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2017 2501922 3 33% 67% 0% 0% 0% 0%
2016 2501922 6 0% 17% 50% 17% 0% 17%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501922 7 0% 0% 14% 57% 0% 29%