Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2020 73 100% 100% 0%
2019 77 97.403% 97.403% 0%
2018 62 96.774% 100% 3.226%
2017 74 98.649% 100% 1.351%
2016 77 98.701% 100% 1.299%
2015 70 98.571% 100% 1.429%
2014 2 100% 100% 0%
2013 9 100% 100% 0%
2012 88 85.227% 89.286% 4.545%
2011 80 93.75% 100% 6.25%
2010 80 95% 98.701% 3.75%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501928 1
  100%
  100%
  0%
2020 2501928 73
  100%
  100%
  0%
2019 2501928 77
  97%
  97%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2018 2501928 62
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501928 74
  99%
  100%
  1%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2501928 77
  99%
  100%
  1%
1353 176
  91%
  100%
  9%
2015 2501928 70
  99%
  100%
  1%
2014 2501928 2
  100%
  100%
  0%
2013 2501928 9
  100%
  100%
  0%
2012 2501928 88
  85%
  89%
  5%
2011 2501928 80
  94%
  100%
  6%
2010 2501928 80
  95%
  99%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501928 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2501928 73 0% 3% 62% 36% 0% 0%
2019 2501928 77 0% 17% 47% 34% 3% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 2501928 62 5% 8% 56% 27% 0% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2501928 74 1% 7% 51% 39% 0% 1%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 2501928 77 5% 14% 62% 17% 0% 1%
1353 176 0% 0% 64% 27% 0% 9%
2015 2501928 70 1% 1% 54% 41% 0% 1%
2014 2501928 2 50% 50% 0% 0% 0% 0%
2013 2501928 9 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2012 2501928 88 0% 0% 14% 72% 10% 5%
2011 2501928 80 0% 0% 44% 50% 0% 6%
2010 2501928 80 1% 0% 18% 76% 1% 4%