Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 64 100% 100% 0%
2021 76 100% 100% 0%
2020 1 100% 100% 0%
2016 1 100% 100% 0%
2013 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501928 64
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2501928 76
  100%
  100%
  0%
2020 2501928 1
  100%
  100%
  0%
2016 2501928 1
  100%
  100%
  0%
2013 2501928 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501928 64 0% 2% 89% 9% 0% 0%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2021 2501928 76 1% 4% 80% 14% 0% 0%
2020 2501928 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501928 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2013 2501928 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%